Logga test

ETT LIV

I sommar har vi lyssnat på sommar i SR. Imponerad av alla berättelser. Tänkt vad har jag att berätta.
I realskolan blev jag un derkänd i modersmål. Har svårt med meningsbyggnad. Är ordblind. Tappar ord när jag skriver. Ändå skriver jag.
Har jag någon målgrupp? Ej medvetet. Kanske den som känner mig. Skriver kanske för att det är Coronatider. Letar efter stolpar:
Gift med Ingalill i över femtio år. Tre pojkar, nu män runt 50 år. 6 barnbarn.
1.idag 75 år. Fått en stor hobby i att göra skärbrädor.
2.född i Jönköping på söder.
3.flytt till Bankeryd vid 7 års ålder.
4.tillbringade mycket tid på Klerebodammen
5.pappa företagare. Jobbade på sommaren hos honom
6.slutade realskolan utan examen
7.gick till sjös med svenska Orientlinjen. Timmerland och Thuleland
8.började kockutbildning 
9.Läste teologi.Kortebo och Lunds universitet. Teol.kand-
10 Jobbade som pastor i 15 år.'
11. Folkhögskollärarutbildning, Linköping
12. Jobbat i över 30 år på SAM med olika uppgifter.
13. Pensionär i 10 år.
När jag letar efter minnen har jag svårt att återge vad någon har sagt. Där är mitt minne dåligt. Jag minns mer händelser.

Får se om när och om jag tar upp någon eller några stolpar. Just nu räcker det.

Kommentera gärna: